چطور رئیس تان را افسون کنید؟

چطور رئیس تان را افسون کنید؟

چطور رئیس تان را افسون کنید؟

اگر بدنبال افزایش حقوق هستد و میدانید برای این کار ابتدا باید رئیس تان را تحت تاثیر قرار دهید شاید کتاب ها و سخنرانی ها و نصیحت های افراد مختلف را در رابطه ای افسون کردن رئیس تان شنیده اید و خوانده اید, من آنها را نخوانده ام اما نخوانده میخواهم خلاصه مواردی که یاد گرفتید را به شما بگویم :لباس خوب بپوش / وقت شناس باش / مثبت اندیشی / هرکاری انجام میدی خوب انجام بده
این نصیحت ها برای افزایش حقوق به صورت کاملا کلاسیک و قدیمی است. اشتباه نیست…