رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی

رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی

رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
دراین مقاله سیستم رای گیری الکترونیکی براساس رمز نگاری همریختی برای اطمینان ازمخفیانه بودن رای،حفظ حریم خصوصی و قابلیت اطمینان در رای گیری مورد بررسی قرار گرفته است. رمز نگاری همریختی یک زیرمجموعه از همریخت حریم خصوصی است که این قادر به محاسبه داده های رمزگذاری شده به طور مستقیم و همچنین رمز نگاری نتیجه عملیات به صورت خودکار می باشد. به همین دلیل از آن برای طیف گسترده ای از برنامه های…