رمزنگاری بصری تصاوير با استفاده از مدل برچسب گذاری و تبديل موجك هار بر پايه تجزيه خاکستری

رمزنگاری بصری تصاوير با استفاده از مدل برچسب گذاری و تبديل موجك هار بر پايه تجزيه خاکستری

رمزنگاری بصری تصاوير با استفاده از مدل برچسب گذاری و تبديل موجك هار بر پايه تجزيه خاکستری

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۶
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
امنیت اطلاعات در حال حاضر یکی از مسائل بسیار مهم می باشدکه قبل از هر چیز مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. برای دستیابی به امنیت از دو تکنیک به طور گسترده استفاده می شود.این تکنیکها چیزی نیست جز رمزنگاری و نهان نگاری. رمزنگاری می تواند یک روش برای امنیت اطلاعات کلیدی باشد. در این روش فرستنده پیام را به کمک کلیدی رمز میکند . گیرنده پیام ارسالی از طرف فرستنده را پس از دریافت رمزگشایی میکند…