کتاب مراقبت و تنبیه – تولد زندان

کتاب مراقبت و تنبیه  -  تولد زندان

کتاب مراقبت و تنبیه – تولد زندان

دانلود کتاب مراقبت و تنبیه – تولد زندان +pdfاثر میشل فوکو
——————————————————-
معرفی اجمالی کتاب:
در این کتاب فوکو دودمان شکل‌گیری کالبد و ذهن را در چارچوب نظام‌های مراقبتی و انضباطی قدرت مورد مطالعه قرار می‌دهد و مدعی است که در نهادهایی چون مدارس، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و کارگاه‌ها تکنیک‌های انضباطی خاص به‌کار می‌رود و در چارچوب آن‌ها مقررات حاکم بر رفتار و سلوک، اقدامات مراقبتی و شیوه‌های نظارت بر…