بررسی روند تغییرات جزیره ی حرارتی شهر کرمان و تحلیل فضایی آن

بررسی روند تغییرات جزیره ی حرارتی شهر کرمان و تحلیل فضایی آن

بررسی روند تغییرات جزیره ی حرارتی شهر کرمان و تحلیل فضایی آن

***چکیده
رشد جمعیت و توسعه ی شهرنشینی یکی از عوامل موثر بر افزایش دمای هوا در نواحی شهری است که موجب ایجاد جزیره ی حرارتی بر روی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می شود. در پژوهش حاضر سعی شد تا ساختار فضایی جزیره ی حرارتی شهر کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست (دوتصویر) بین سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ مطالعه شود. بدین منظور با به کارگیری سنجش از دور حرارتی، نقشه های دمای سطح زمین استخراج شد. برای تشخیص بهتر این پدیده، نیمرخ هایی در جهت عرضی نیز…

پروژه تفسیر اقلیمی شهر گرگان

پروژه تفسیر اقلیمی شهر گرگان

پروژه تفسیر اقلیمی شهر گرگان

پروژه نقشه و نمودارهای اقلیمی***
دو فایل اکسل و ورد شامل ضرایب آماری محاسبه شده در SPSS
نمودارهای دما و بارش ماهانه و سالانه
نمودار آمبروترمیک و هیستوگرام بارش و ضریب خشکسالی
 
 
 …

پروژه بررسی داده های آلودگی هوای شهر کرمان

پروژه بررسی داده های آلودگی هوای شهر کرمان

پروژه بررسی داده های آلودگی هوای شهر کرمان

عنوان پروژه: بررسی داده های آلودگی هوای شهر کرمان***
شامل فایل اکسل داده های روزانه آلودگی هوای شهر کرمان از سال های ۸۵ تا ۹۲٫
به همراه نمودارها و تفسیر داده ها در فایل ورد
***
مناسب برای پروژه و کارکلاسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

دانلود پروژه کارشناسی رشته آب و هواشناسی

دانلود پروژه کارشناسی رشته آب و هواشناسی

دانلود پروژه کارشناسی رشته آب و هواشناسی

 
عنوان: تحلیل سینوپتیک سیلاب های حوضه هلیل رود استان کرمان
***
شامل نمودارهای هیدروگراف سیلاب، منحنی رژیم سالانه رود، توزیع ماهانه و فصلی دبی نرمال، 
به همراه تحلیل نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل با استفاده از نرم افزار Grads
***
تعداد صفحات: ۲۶صفحه
***

توجه: این پایان نامه صرفا برای آشنایی دانشجویان جهت انجام پروژه پایانی مقطع کارشناسی می باشد
 …

پاورپوینت درس منابع آب

پاورپوینت درس منابع آب

پاورپوینت درس منابع آب

عنوان پاورپوینت: بررسی ویژگی های هیدرومتری حوضه ی آبریز زاینده رود و اثرات تغییر اقلیم بر آن***
مناسب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
***
تعداد اسلایدها: ۳۶
مطالب مرتبط: دانلود پاورپوینت مدیریت منابع آب در ایران