اتوماسیون بوسیله اینترنت

اتوماسیون بوسیله اینترنت

اتوماسیون بوسیله اینترنت

عنوان تحقیق: اتوماسیون بوسیله اینترنتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۵
شرح مختصر:
پروژه تعریف شده در مورد اتوماسیون به وسیله اینترنت است که میتوان ان را به عنوان کنترل وسایل مورد نظر از راه دور به وسیله اینترنت تعریف نمود وسایل مورد نظر ما میتواند یک گرم کننده یا کولر یا پرده های پنجره و یا سیستم حفاضتی یک ساختمان باشد به طریقی که ما بتوانیم انها را در محلی که حضور فیزیکی نداریم کنترل کنیم
در این پروژه از یک میکرو به عنوان مغز اصلی استفاده شده…