تحقیق نانو تكنولوژي

تحقیق نانو تكنولوژي

تحقیق نانو تكنولوژي

عنوان تحقیق: نانو تكنولوژيرشته: مهندسی برق- الکترونیک
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۴
قسمتی از متن:
انقلاب جهاني تكنولوژي با تغييرات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فردي در سراسر جهان همراه است. همچون انقلاب هاي كشاورزي و صنعتي در گذشته، اين انقلاب تكنولوژي نيز از پتانسيل دگرگون سازي كيفيت زندگي و طول عمر، متحول سازي كار و صنعت، تغيير و تبديل ثروت، جابه جايي قدرت در سطح ملت ها و در درون ملتها و افزايش تنش و تعارض برخوردار است. پيامدهاي انقلاب…

UML & OO

UML & OO

UML & OO

عنوان مقاله: UML & OOقالب بندی: WORD
درس: CIS
تعداد صفحات: ۱۲
قسمتی از متن:
ديدگاه شي گرا در اصل نگرشي جديد به دنيا و سيستم هاست. اين ديدگاه سعي دارد تا با نگرش خود به عناصر يك سيستم ٬ كل ان سيستم را مدل سازي كند.ديدگاه شي گرا بر مباحثي نظير:شي٬ كلاس٬مسئوليت و سناريو استوار است.
شي(Object)
در ساده ترين حالت يك شي نمونه اي است كه از روي يك Classايجاد شده است.چون Class نمي تواند عملياتي باشد ولي نمونه هاي توليد شده از ان قابليت اجرايي دارند.در كاملترين حالت…

بررسی جرم رشوه واحکام آن

بررسی جرم رشوه واحکام آن

بررسی جرم رشوه واحکام آن

عنوان مقاله:بررسی جرم رشوه واحکام آنقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۱۴
قسمتی از متن:
شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی ، ایجاد فساد می کند، فساد اداری معظلی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری، و معظلات در سیستم های اداری از جمله کندی روند توسعه در کشورها می شود، در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری نموده به این مهم توجه…