مقاله: دختران فراري

مقاله: دختران فراري

—– مقاله: دختران فراري—–تعداد صفحات: ۵۱صفحه—–
قالب: WORD—–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

فهرست مطالب
مقدمه ۳
فصل اول :كليات تحقيق
اهميت مسأله. ۳
تعريف علمي واژه‌ها۴
نوجواني.. ۵
كجروي يا انحراف… ۵
فصل دوم :فرار دختران از خانه
مقام زن در جهان‌بيني اسلامي.. ۷
فرار دختران از خانه. ۸
نقش عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خانوادگي در انحراف… ۱۰
تراكم جمعيت… ۱۰
محل سكونت… ۱۰
مناطق جرم‌‌ خيز. ۱۱
مهاجرت… ۱۱
ماهيت زندگي شهري…..

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني درمخابرات استان يزد ۱۳۰ ص

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني درمخابرات استان يزد ۱۳۰ ص

دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه ارتباطات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : روزنامه نگاري عنوان : بررسي شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني درمخابرات استان يزدچکيده : نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شيوه اطلاع رساني و تاثير گذاري و توانايي در القا اين شيوه ها بستگي دارد كه موفقيت يا عدم موفقيت در اين راه به موفقيت يا عدم موفقيت هر سازمان يا نهادي كه ما متولي ان هستيم مي انجامد. برای…

پایان نامه عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

پایان نامه عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

پایان نامه عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني

چكيدهاز آنجايي كه موضوع كودكان خياباني و چگونگي ارتباط برقرار كردن با آنها يكي از مسائل مهم و معضلات اساسي افرادي است كه با آنها ارتباط دارند، هدف اين تحقيق شناسايي مؤلفه‌ها و راهكارهاي مددكاران برتر در برقراري ارتباط مؤثر و مقايسة آنان با ساير مددكاران در انجمن حمايت از كودكان خياباني شعبة ناصرخسرو در سه زمينة ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي و شكستن مقاومت مي‌باشد. بررسي حاضر تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده مربوط به كودكان خياباني و…