چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

عنوان مقاله: چالشهاي فراروي مديريت منابع انسانيقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۵
قسمتی از متن:
ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد دانش مدار
در ادامه به طور خلاصه به ويژگيهاي اقتصاد دانش مدار اشاره مي كنيم:
۱) اقتصاد دانش مدار، اتکاي کمتري به تجميع فيزيکي نيروي کار، مواد اوليه و پول دارد. در گذشته، تجميع اين منابع جهت توليد کالا و ارائه خدمت ضروري بود. اکنون، مي‌توان از طريق آنچه که «‌انبوه‌زدايي» (Demassification) خوانده مي شود، به همان…

نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

عنوان مقاله: نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعيقالب بندی: word
فهرست:
مقدمه
فصل اول- تعاريف و كليات
فصل دوم-تاريخچه
فصل سوم- تلقيح مصنوعي
فصل چهارم- مادر جانشين
نتيجه گيري كلي
«فهرست تفصيلي مطالب»
مقدمه
فصل اول- تعاريف و كليات
تعريف مسأله و موضوع تحقيق
سئوالات اصلي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت تحقيق
روش تحقيق و شيوه گرد آوري مطالب
فصل دوم- تاريخچه تلقيح مصنوعي
فصل سوم- تلقيح مصنوعي
مبحث اول- تلقيح مصنوعي با اسپرم…