تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران 

قالب فایل: Word
تعداد صفحه: ۲۲ صفحه
قیمت: 3500
دارای منابع پایانی
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند…