پاورپوینت گزارشگری اینترنتی

پاورپوینت گزارشگری اینترنتی

گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی چه در بخش خصوصی و دولتی، از جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاران به عنوان مهمترین استفاده کنندگان از این اطلاعات به دنبال اطلاعاتی شفاف، کامل و صحیح هستند. از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات IT و ITC گزارشگری مالی الکترونیکی را ضروری می سازد. بدیهی است که برای این مهم بکارگیری و توسعه زبان…

رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنماییWORD

رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنماییWORD

رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنماییWORD

چکیده رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی
 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از ۴۰۰ دانش‌آموز(۱۸۵ پسر و ۲۱۵ دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی هوش…

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

چکیدهاین پژوهش باهدف بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن انجام شد. جامعه آماری این پژوهش جامعه تمام شمار بود که شامل کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش از دبستان شهرتهران درسال۱۳۹۲می باشد که از رویکرد رجیو امیلیا آگاهی دارند و از آن در برنامه هایشان استفاده می کنند. این جامعه شامل ۱۰ مرکز و موسسه پیش دبستان،۶۱ مربی و۱۰مدیر مرکز است که در زمان انجام پژوهش…

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما  بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر کردWORD

فهرست مطالب عنوان صفحه
چکیده
فصل اول:کلیاتپژوهش
مقدمه. ۲
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهميت و ضرورت پژوهش… ۶
۱-۳- اهداف پژوهش… ۹
۱-۳-۱- هدف کلی.. ۹
۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۹
۱-۴ سؤالهای پژوهش… ۹
۱-۴-۱- سؤال اصلی پژوهش… ۹
۱-۴-۲- سؤالهای فرعی.. ۹
۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۹
۱-۵-۱- تعاریف مفهومی.. ۹
۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها۱۳
فصل دوم:پيشينه پژوهش
مقدمه. ۱۶
۲-۱- مبانی نظری.. ۱۶
۲-۱-۱- معلم راهنما۱۶
۲-۱-۲- وظايف راهنمايان تعليماتي (آموزشي)۱۹
۲-۱-۳- مطالعات در حوزة نظارت و…

طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

طرح درس ریاضی مفهوم حجم پنجم ابتدایی

هدف کلیهدف جزئی
اهداف رفتاری
اهداف رفتاری
فعالیت قبل از شروع تدریس
رفتار ورودی
وسایل کمک آموزشی
نحوه ی گروه بندی
ایجاد انگیزه
آگاه ساختن یادگیرنده از هدف
تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه
ارائه ی محرک
تدارک راهنمائی یادگیری
فراخوان عملکرد
تدارک بازخورد
ارزیابی عملکرد
یادآوری و انتقال…

پاورپوینت ADHD – اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان

پاورپوینت ADHD – اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان

پاورپوینت ADHD – اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان
به تعداد ۲۵ اسلاید + دو صفحه pdf چک لیست
مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم
 
 

پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ )

پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( 93-92 )

پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ )

این پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ ) شامل ۲۲ صفحه فایل به صورت word می باشد …..

پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی ،مطالعه موردی دانشجویان مراکز آموزش عالی لامرد

پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی ،مطالعه موردی دانشجویان مراکز آموزش  عالی لامرد

پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی ،مطالعه موردی دانشجویان مراکز آموزش عالی لامرد

این پروپزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با صفات اخلاقی ،مطالعه موردی دانشجویان مراکز آموزش عالی لامرد شامل  13 صفحه و فایل به صورت word می باشد …..

پروپزال بررسی رابطه بین تصور از خدا با سلامت روانی دانشجویان دانشگاهی شهر لامرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

پروپزال بررسی رابطه بین تصور از خدا با سلامت روانی دانشجویان دانشگاهی شهر لامرد در سال تحصیلی 93-92

پروپزال بررسی رابطه بین تصور از خدا با سلامت روانی دانشجویان دانشگاهی شهر لامرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

این پروپزال بررسی رابطه بین تصور از خدا با سلامت روانی دانشجویان دانشگاهی شهر لامرد در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ شامل ۱۸ صفحه فایل به صورت word می باشد ….

پروپزال بررسی رابطه بین انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان لامرد

پروپزال بررسی رابطه بین انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان لامرد

پروپزال بررسی رابطه بین انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان لامرد

این پروپزال بررسی رابطه بین انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان لامرد شامل تعداد صفحات ۱۵ فایل به صورت word می باشد ….