چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

عنوان مقاله: چالشهاي فراروي مديريت منابع انسانيقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۵
قسمتی از متن:
ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد دانش مدار
در ادامه به طور خلاصه به ويژگيهاي اقتصاد دانش مدار اشاره مي كنيم:
۱) اقتصاد دانش مدار، اتکاي کمتري به تجميع فيزيکي نيروي کار، مواد اوليه و پول دارد. در گذشته، تجميع اين منابع جهت توليد کالا و ارائه خدمت ضروري بود. اکنون، مي‌توان از طريق آنچه که «‌انبوه‌زدايي» (Demassification) خوانده مي شود، به همان…